top of page

Massage Courses

 • นวดน้ำมันอโรม่ากลิ่นต่างๆ ผสมผสานกับการกดจุดรีดเส้น เหมือนการนวดตามสปา
  2 hr
  1,000 Thai baht
 • นวดน้ำมันลูบไล้ทั่วทั้งตัว ให้อารมณ์ความรู้สึกกระตุ้นอารมณ์รัก
  2 hr
  1,500 Thai baht
 • กระตุ้นอารมณ์รักด้วยการสัมผัสทั่วร่างกาย และนวดให้จนสำเร็จความใคร่
  2 hr
  1,800 Thai baht
 • อาบน้ำขัดตัวให้ด้วยเกลือขัดผิวและถุงมือขัดผิว และนวดคอบ่าไหล่ในอ่างน้ำ
  30 min
bottom of page