top of page

Lady Spa Massage

อาบน้ำขัดตัวให้ด้วยเกลือขัดผิวและถุงมือขัดผิว และนวดคอบ่าไหล่ในอ่างน้ำ

  • 30 minutes
  • Customer's Place

Service Description

บริการเสริมจากคอร์ส 2-3 แช่อ่างน้ำอุ่น ตีฟอง อาบน้ำขัดตัวให้ด้วยสครับและถุงมือขัดผิว


Contact Details

m2f.massages@gmail.com

Bangkok, Thailand


bottom of page