top of page

Lady Spa Massage

อาบน้ำขัดตัวให้ด้วยเกลือขัดผิวและถุงมือขัดผิว และนวดคอบ่าไหล่ในอ่างน้ำ

  • 30 minutes
  • Customer's Place

Service Description

บริการฟรีเพิ่มจากคอร์สที่ลูกค้าเลือกจากคอร์ส 2-3 ต่อด้วยการแช่อ่างน้ำอุ่น ตีฟองสบู่ มีทั้งแบบอ่างธรรมดาหรืออ่างจากุซซี่ (แล้วแต่อ่างแต่ละโรงแรม) และอาบน้ำขัดตัวให้ด้วยสครับและถุงมือขัดผิว


Contact Details

m2f.massages@gmail.com

Bangkok, Thailand

bottom of page